Renata Włodarczyk

Rozwój i współczesne możliwości wykorzystania śladów biologicznych. Kryminalistyczne badania biologiczne na przykładzie przestępstw na tle seksualnym

Kryminalystyka - okładka

Rozwój i współczesne możliwości wykorzystania śladów biologicznych. Kryminalistyczne badania biologiczne na przykładzie przestępstw na tle seksualnym to podręcznik stanowiący kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej, będący wynikiem wielu lat doświadczeń Autorki w obszarze kryminalistyki i medycyny sądowej. Studia niniejszego opracowania pozwolą na zdobycie wiedzy w zakresie osiągnięć nauk biologicznych kształtujących kryminalistykę, postępowania procesowego i identyfikacji genetycznej śladów biologicznych. Ich znaczenie w procesie wykrywczym zilustrowano szczegółowymi badaniami przypadków przestępstw na tle seksualnym z Sądu Okręgowego w Olsztynie i Sądu Okręgowego w Szczecinie. Na podstawie analizy kazusów, danych statystycznych i wyników ankiet przeprowadzonych wśród funkcjonariuszy Policji sformułowano wnioski świadczące m.in. o wysokiej wartości dowodowej śladów biologicznych.

Zamówienie

* Te pola są wymagane

Recenzje

"W mojej ocenie recenzowana książka (…) jest opracowaniem w pełni dojrzałym od strony warsztatowej i naukowej, które będzie bardzo przydatne zarówno praktykom zajmującym się ujawnianiem i ściganiem przestępstw popełnianych na tle seksualnym, jak również prawnikom i studentom w szkołach policyjnych i na wydziałach prawa."

Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

"Zaprezentowana w książce historia rozwoju badań biologicznych, uwarunkowania prawne, metodyka pracy eksperta i omówiony materiał empiryczny stanowią ciekawą lekturę nie tylko dla teoretyków, ale przede wszystkim dla osób zajmujących się zawodowo pracą dochodzeniowo-śledczą, orzekaniem i obroną w sprawach przestępstw na tle seksualnym, a także dla osób interesujących się kryminalistyką."

Dr hab. Jarosław Moszczyński, prof. UWM